ก่อนที่จะมาเป็นสถานปฏิบัติธรรมแห่งนี้ อาจารย์โสภณ ขาวสำรวย ได้ทำการรักษาคนไข้มาก่อนแล้วโดยเริ่มตั้งแต่ปีพ.ศ. 2533 เป็นต้นมา ในการเจ็บป่วยของคนไข้ สิ่งที่มีผลเกี่ยวกับการรักษามากที่สุดคือเรื่องของเจ้ากรรมนายเวร เพื่อให้ได้ผลทางการรักษามากที่สุดนั้น ต้องใช้การปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นการสร้างบุญแล้วอุทิศบุญเหล่านี้ให้กับเจ้ากรรมนายเวร ในการที่จะรักษาคนไข้จากที่บ้านซึ่งต้องให้มีการปฏิบัติที่บ้าน พบว่าไม่มีความสะดวกเพราะจะเป็นการรบกวนคนในครอบครัว อาจารย์โสภณ ขาวสำรวย จึงมีความคิดที่จะสร้างสถานปฏิบัติธรรมขึ้นมาเพื่อให้เป็นสถานที่สำหรับรักษาคน
     ในการรักษาคนนั้นแบ่งออกเป็นสองเรื่องใหญ่ด้วยกันคือ ป่วยกายรักษากาย ป่วยจิตรักษาจิต ในการป่วยกายนั้น เราต้องรักษาไปตามอาการที่เป็น คือ ถ้าเป็นปัญหาเรื่องเส้นก็จะใช้วิธีรักษาโดยการจับเส้น ถ้าเป็นโรคร้ายที่ต้องใช้ยาสมุนไพร ก็จะรักษาด้วยการใช้ยาสมุนไพร แต่ในการรักษาคนที่ป่วยจิตหรือการป่วยที่เป็นผลมาจากเจ้ากรรมนายเวร จะต้องรักษาที่จิตโดยใช้กรรมฐานเป็นตัวรักษา สถานปฏิบัติธรรมแห่งนี้จึงสามารถทำได้ทั้งสองอย่างควบคู่กันไป เรามีที่ที่จะอำนวยความสะดวกให้กับบุคคลทั่วไปให้ได้มาปฏิบัติธรรมตามตารางที่กำหนด มีห้องพักจำนวน 8 ห้องซึ่งมีห้องน้ำและแอร์ในตัว มีห้องโถงใหญ่ และมีพระเจดีย์กลางน้ำที่ใช้ในการปฏิบัติธรรม
1 เมย. 60 พิธีบรรจุพระบรมธาตุพระไภษัชยคุรุทั้ง 7 (ดู : 43)
29-30 ตค. 59 ถวายสมเด็จองค์ปฐมที่วัดสวนธรรมแม่แทนทองชมภู เชียงใหม่ (ดู : 76)
28 สค. 59 ถวายอาหารเพลและสังฆทาน พระครูอุบาลี จากวัดจันทร์ตะวันตก (ดู : 109)
 
1 เมษายน 60  พิธีบรรจุพระบรมธาตุสมเด็จองค์ปฐมองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระไภษัชยคุรุ รายละเอียดใน"แจ้งข่าว" (ดู : 116)
22 มกราคม 60  พิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตาแบบล้านนา อาทิตย์ที่ 22 มค. 2560 รายละเอียดใน "แจ้งข่าว" (ดู : 51)
31 ธันวาคม 59 - 1 มกราคม 60  สวดมนต์ข้ามปี 2559-2560 (22.00 - 2.00 น.) รายละเอียดใน "แจ้งข่าว" (ดู : 42)
1 - 16 ตุลาคม 59  ตารางปฏิบัติธรรมถือศีลแปด วันที่ 1-16 ตค. 59 อ่านรายละเอียดใน "แจ้งข่าว" (ดู : 118)
 
 
 พิธีบรรจุพระบรมธาตุพระไภษัชยคุรุทั้ง 7 และสมเด็จองค์ปฐม 1 เมย. (ดู : 50)  
 ขอเชิญร่วมสวดมนต์ข้ามปี 2559-2560 (22.00 - 2.00 น.) (ดู : 35)  
 เชิญร่วมพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตาแบบล้านนา อาทิตย์ที่ 22 มค. 2560 เวลา 9.00 น. (ดู : 57)  
 อาจารย์โสภณ ถือศีลปิดวาจาครั้งที่สี่ ระหว่าง 27 กย.-16 ตค. (19 วัน 19 คืน) (ดู : 89)  
 การเจริญสมาธิภาวนาสำหรับผู้ฝึกใหม่ (ดู : 105)  
 รู้จัก "จิต" จิตคืออะไร เกี่ยวข้องกับกรรมฐานอย่างไร (ดู : 178)  
 
 
 19 พฤษภาคม 59การปฎิบัติธรรมและการรักษา (ดู 200 : ตอบ 2)  ปรียานาถ 
 23 กรกฎาคม 55ขอบทสวดมนต์ที่เป็น CD (ดู 116 : ตอบ 1)  คธาวุฒิ 
 19 กุมภาพันธ์ 55ยา 9 เม็ด โดยคุณหมอเขียว (ดู 3078 : ตอบ 0)  nuee 
 13 กุมภาพันธ์ 55ทานใดเสมอให้ความรู้ ไม่มี (ดู 2999 : ตอบ 0)  ออ หนุ่ย 
 26 มกราคม 54อยากฝึกการนั่งสมาธิจังครับ (ดู 3408 : ตอบ 0)  สมควร แสงกล้า 
 26 มกราคม 54ทำบุญอย่างไร ถึงได้บุญ (ดู 2488 : ตอบ 0)  นัชชา 
 
 
   
พระบรมธาตุในส่วนพระกระหม่อมของพระพุทธเจ้า (ดู : 118)
   
องค์อัมรินทร์ (ดู : 923)
   
หินพระธาตุขนาดใหญ่ (ดู : 781)
   
องค์พระเจดีย์กลางน้ำ (ดู : 489)
   
อาคารปฏิบัติธรรม (ดู : 1137)
   
ศาลากลางน้ำ (ดู : 915)
สนับสนุนการจัดทำเว็บไซต์โดย บริษัท ซิตี้วาไรตี้ คอร์เปอเรชั่น จำกัด

Copyright © 2008-2010. LP-SUK.COM. All right reserved. Powered by CityVariety Corporation.